Obsah výcviku

Počet hodín výučby teórie – 32 vyučovacích hodín

Počet hodín praktického výcviku 

  • I. etapa  – Autocvičisko – 6 vyučovacích hodín
  • II. etapa – Autocvičisko – 2 vyučovacie hodiny
  • Flexi – 6 vyučovacích hodín
  • Cestná premávka – 24 vyučovacích hodín
  • Praktická údržba – 1 vyučovacia hodina

Platné učebné osnovy k nahliadnutiu sú na stránke jednotného informačného systému v cestnej doprave

Kontaktné údaje


  • AUTOŠKOLA LIBERTY s.r.o.,
    M.R.Štefánika 811/1 DOM SLUŽIEB, 2. poschodie, Nové Mesto nad Váhom, 915 01
  • +421 907 074 636
  • info@autoskolaliberty.sk