Často kladené otázky

Dá sa vo vašej autoškole absolvovať aj rýchlokurz ?

Ano, je to možné. Klient si ale musí byť vedomý, že mu to zaberie viac voľného času v kratšom časovom slede. Keďže ide aj zo strany zamestnancov autoškoly o rýchlejšie pracovné nasadenie, cena kurzu je vyššia ako pri štandartnom kurze. Zo skúseností ale vieme, že je lepšie ak sa klient podrobí štandartnému kurzu a má tak možnosť pomalšej absorbcie všetkých teoretických a praktických poznatkov.

Je možné dokúpiť si u Vás doplňujúce jazdy ?

Ano, dajú sa dokúpiť. Myslíme, že v súčasnosti predpísaný počet vyučovacích hodín na zvládnutie kurzu a záverečných skúšok postačuje. Napriek tomu sme sa rozhodli pridať k základným vyučovacím hodinám ešte 3 vyučovacie hodiny navyše. Hlavne na podnet bývalých klientov, ktorí s nami chceli jazdiť dlhšie. Je ale veľmi dôležité, aby klient pristupoval už od začiatku ku kurzu svedomite.

Môžem do kurzu nastúpiť aj keď nemám 18 rokov ?

Podľa novely zákona je možné absolvovať záverečné skúšky už vo veku 17 rokov. 18 – násť ročné osoby už teda nemajú žiadny problém s nástupom do kurzu a vykonaním záverečných skúšok.

Aká je maximálna veková hranica na zaradenie do kurzu ?

Maximálne veková hranica nie je stanovená. Bežne máme v kurze staršie osoby. Priemerne 1/3 týmto starším klientom nestačí minimálny počet vyučovacích hodín jázd. Nie je v tom prípade problém si doplňujúce jazdy dokúpiť.

Prečo sa aj počas kurzu musí žiak opäť vrátiť na autocvičisko na 2 vyučovacie hod ?

Lebo taká je učebná osnova. Na začiatku kurzu je potrebné odjazdiť na autocvičisku 6 vyučovacích hodín, a po odjazdení 13 vyučovacích hodín v premávke, sa klient musí opäť vrátiť na 2 vyučovacie hodiny na autocvičisko. Má tak aspoň možnosť preskúšať si jazdné úkony, ktoré bude robiť na záverečných skúškach.

Je možné prestúpiť z inej autoškoly do tej vašej ?

Ak klient nie je spokojný so službami autoškoly, môže počas kurzu kedykoľvek výcvik prerušiť a tak prestúpiť do inej autoškoly, samozrejme ak sa vyriešia všetky finančné a administratívne záležitosti medzi „pôvodnou“ autoškolou a klientom. Výcvik v pôvodnej autoškole sa dá zarátať v novej autoškole.


Kontaktné údaje


  • AUTOŠKOLA LIBERTY s.r.o.,
    M.R.Štefánika 811/1 DOM SLUŽIEB, 2. poschodie, Nové Mesto nad Váhom, 915 01
  • +421 907 074 636
  • info@autoskolaliberty.sk